I motionen från Jonas Andersson (V) föreslås att "Valdemarsviksförslaget" på kommunens hemsida förändras. Om minst 40 personer skriver under eller stödjer ett visst förslag så måste den aktuella nämnden eller styrelsen också ta ställning till och utreda förslaget. Både förslagen och själva handläggningen av dessa ska också kunna följas på hemsidan.

Motionen från Jonas Andersson kom faktiskt till efter just ett "Valdemarsviksförslag" från 2017 och idén får nu alltså tummen upp.

I svaret från kommunen sägs bland annat att det till sommaren kommer en ny hemsida för Valdemarsviks kommun. Parallellt med detta sker också arbetet med att utveckla en komplett e-tjänst med förslag från medborgarna. I samband med det ska möjligheten att förändra "Valdemarsviksförslaget" i motionens anda ses över.

Intresset för "Valdemarsviksförslaget" i nuvarande form har dalat och i år har ännu inget nytt förslag inkommitt. Första året, 2014, kunde man däremot räkna till hela 43 förslag. Samtliga förslag kan ses på hemsidan, sammantaget finns det 113 stycken arkiverade, varav endast ett fåtal har tagits upp av någon politiker, vilket idag är en förutsättning om det ska gå vidare till utredning och beslut.