Det var i januari 2017 som Landsbygdspartiet Oberoende lämnade motionen om att inrätta ett skönhetsråd, utan koppling till politik, som skulle tillföra rådgivande synpunkter på planer och bebyggelse. Men fick inget gensvar. Nu tar han tag i det själv.

En annan motion från april 2016 gällde stationshuset som kulturhus, en idé som framförts av Valdemarsviksbon Lena Edgar och som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ville följa upp med utredning. En motion som nu avslogs eftersom det hunnits ta beslut om att sälja huset.

Vänsterpartiet ville i maj 2017 att inventering ska göras av kommunens byggnader ur ett kulturellt perspektiv med åtgärdsplan. Enligt kommunstyrelsen skulle inte motionen gå vidare, men Jonas Andersson (V) fick igenom en återremiss.

Moderaterna hade en motion från januari i år om att utveckla och förstärka elevhälsan genom att se över resurser på alla kommunens skolor vilken nu ansågs besvarad med att det redan finns resurser och kompetens.