Läs mer: Nu avgör politikerna restaurangens öde.

Som vi tidigare berättat har makarna Forsman ansökt om tillfälligt bygglov hos kommunen för att ha restaurangverksamheten under en period på fem år till att börja med. Restaurangen är ett ben att stå på i verksamheten som i huvudsak bygger på lamm- och köttproduktion.

En granne har dock motsatt sig planerna med argumentet att han störs av ljudnivån, samt att restaurangen utgör en värdeminskning på övriga byggnader. Inför beslutet, där tjänstmannaförslaget var att avslå ansökan, fick paret dock stöd av närmare 40 personer.

– Vi har beslutat att de ska få tillfälligt bygglov så att de ska få fortsätta driva restaurangen. Men nämnden var inte helt enig, vi var fyra för och en emot, säger Kjell-Åke Bondesson.

Vad grundar ni beslutet på?

– Vi anser att fastbefolkningen ska ha en chans att överleva och då måste de ha ett underlag för sitt företag. Det övervägde mot de nackdelar som eventuellt kan uppstå gentemot grannar.

Att tjänstemannaförslaget var att avslå ansökan berodde enligt Bondesson på att området där restaurangen ligger inte är klassad för näringsverksamhet, utan för bostäder, i fördjupad översiktsplan.

– Det stämde inte riktigt med de planerna, men vi tyckte inte att det var så skarpa regler utan att vi kunde bortse från det.

Kjell-Åke Bondesson tror dock att beslutet kommer att överklagas.

– Och vad händer då? Det kan ju dra ut på tiden innan ett innan länsstyrelsen kommer med ett beslut.

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande i hur marken ska användas. I planen står det att icke traditionella näringar inte ska uteslutas i område för bostäder.

– Det är ju precis det vi är, en icke traditionell näring. Det känns jätteskönt att vi ändå får fortsätta, säger Helen Forsman.

– Vi vill driva restaurangen i det här huset i fyra–fem år, då vi har tillfälligt bygglov, för att se hur det går. Att det inte bara var den första jättevarma sommaren som lockade ut besökare utan att det finns ett underlag för verksamheten, säger hon.

Planerna är sedan att flytta restaurangverksamheten till Sjöboden Venedig precis vid vattnet. Makarna vill bygga om den till restaurang och har redan strandskyddsdispens för detta.

– Nu blir det att börja om igen. Att få ordning på ritningarna och söka bygglov, säger Helen Forsman.

Läs mer: Inga svar om varför restaurangen nobbas.