– Det känns jättetråkigt. Särskilt som kommunen hjälper till att förändra våra kartor genom att köra med skogsmaskiner och hugga ner skog vid SOK-stugan, säger Ulf Jonsson, ordförande i föreningen.

Den senaste gallringen i Albogaskogen innebär ett stort revideringsjobb av kartan.

– Vi kommer att få lägga massor av timmar på att få den aktuell igen, säger Anita Wehlin, styrelsemedlem.

Artikelbild

| Efter gallringen i Albogaskogen har klubben fått ett stort arbete med att revidera kartan så att den stämmer med verkligheten.

Att låta en professionell kartritare uppdatera kartan kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor per kvadratkilometer. Framställning av en ny skogskarta kostar cirka 25 000 kronor per kvadratkilometer. Ulf och Anita menar att ta fram och revidera kartor bör jämställas med exempelvis underhåll av fotbollsplaner, isrink och ridhus.

– Vår arena är ju skogen, säger Ulf Jonsson.

– Precis som fotbollsplanen är fotbollsspelarnas anläggning så är kartorna en förutsättning för oss, säger Anita Wehlin.

Hon påpekar också att flera andra kommuner i samma storlek ger kartbidrag på mellan 50 000 och 70 000 kronor årligen.

Inför år 2020 gör klubben en satsning på att framställa en ny karta över ett område söder om Söderköping. Kostnaden för produktionen är beräknad till 150 000 kronor.

– Men den kostnaden kommer vi att ta från våra besparingar. Vi tänker att vi kan skapa bra träningsmöjligheter inför 10-mila som arrangeras i Valdemarsvik 2021, och att vi ska kunna arrangera egna tävlingar där, säger Ulf.

Föreningens försök till ett ekonomiskt stöd fick alltså avslag vid senaste mötet med servicenämnden.

– Det pågår en utredning av alla föreningsbidrag som ska vara klar i början av hösten. Det är mycket möjligt att de ska ha bidrag för det här men vi vill vänta och se vad utredningen säger, säger Inga-Lill Östlund (L), ordförande i servicenämnden.

Föreningen hänvisar bland annat till att andra kommuner ger kartbidrag. Hur ser du på det?

– Alla kommuner gör på sitt sätt. För mig är det självklart att vi ska ge föreningar bidrag men i vilken form får utredningen visa. Vi gör saker som andra kommuner inte gör, och vice versa.

Pia Dingsten (S), yrkade på att ett bidrag på 30 000 kronor skulle beviljas, men förslaget röstades ner. S, V, MP och SD reserverade sig mot beslutet.