Redan i höstas föreslog han att de borde införa rörelse innan de nationella proven i årskurs nio.

– När skolverket sen meddelade att proven börjar klockan nio (nästan en timma senare än skolstart) var det ett bra tillfälle att införa det. Vi jobbar ju för att utveckla skolan, säger Charlotte Matsson, rektor.

De senaste åren har forskning och studier visat på att pulsträning har flera goda effekter på bland annat inlärningen, stressnivån, minnet och koncentrationen.

Artikelbild

| Lithea Uhrbom var med på bolleken och laddar nu upp med en banan innan nationella provet i svenska läsförståelse. Till höger ses Herman Czugalinski och Simon Andersson.

– När man tränar så ökar blodgenomströmningen till hjärnan och hjärnan blir mer aktiv, säger Markus Hahlin.

Tror du att det här kommer märkas på provresultaten?

– Det är ju svårt att jämföra resultat mellan olika grupper och årskullar. Men jag tror absolut att det har effekt. Det har i alla fall ingen negativ effekt, det sämsta som kan hända är att de blir vakna, säger han.

Det var strålande sol men kallt på tisdagsmorgonen när eleverna samlades och fick välja mellan rask promenad, löpning eller en handbollsliknande bollek. Efteråt bjöds de frukt för att fylla på energiförrådet innan det var dags för de nationella proven i svenska läsförståelse.

Artikelbild

| En handbollsliknande bollek fick många att få upp flåset. Här Elin Bäckström.

Lithea Uhrbom är en av de som var med på bolleken och hon tycker att det är ett bra initiativ av skolan.

– Hjärnan blir piggare av att man rör på sig. Jag har inte så mycket erfarenhet, men jag känner i alla fall att jag vaknat till, säger hon.