Just nu är saneringen av sporthallens omklädningsrum i full gång. Ny el, ny ventilation och nytt innertak är redan på plats. Under höstterminen ska omklädningsrummen kunna tas i bruk igen. En ny idrottshall, på samma plats som den brandskadade, ska vara inflyttningsklar till nästa läsår.

– Det är klart att det var jättejobbigt med branden, säger Lisa Bergendahl, rektor för årskurs 4–6 på Navestadsskolan.

– Inte minst som den inträffade alldeles innan jul. Det var som att luften gick ur oss. Nu känns det betydligt bättre och vi är väldigt positiva till hur det här kommer att bli på sikt.

Bredvid den avspärrade idrottshallen pågår parallellt det inledande markarbetet med att förbereda grusfotbollsplanen för konstgräs. Det arbetet kommer emellertid att tillfälligt avbrytas innan konstgräset läggs på plats. Under en period kommer planen istället att förses med ett bolltält.

– Ren bonus för oss, menar Johanna Fornasaro, rektor för högstadiet tillsammans med Frida Norrby.

– Bolltältet blir en extra tillgång för bollspel och liknande. Det kommer dock inte att ersätta de lektioner som måste bedrivas i riktig idrottshall.

Navestadsskolan fortsätter att bussa eleverna i årskurs 7–9 till Ektorpshallen. Detta inleddes redan under vårterminen. För eleverena i årskurs 4–6 fortsätter skolans samverkan med Silverdansen och med Hälsoteamet i Ringdansens centrum.

– Den här lösningen fungerar faktiskt riktigt bra, säger Lisa Bergendahl.

– Bussningen går snabbare och smidigare än man kunde tro och vi har alltid lärare med ombord. Det har blivit en del av elevernas vardag. För våra yngre elever känns det bra att de inte behöver lämna området. Vi har haft en lugn och bra start på terminen på hela skolan och vi har läget under kontroll. Det hela har löst sig på ett bra sätt.

När den nya idrottshallen är klar kommer bolltältet att plockas bort och konstgräsplanen att färdigställas.

– Samtidigt är det skönt att omklädningsrummen snart är brukbara igen, säger Johanna Fornasaro.

– För aktiviteterna i Vrinneviskogen och vid Ensjön är det förstås bra att kunna byta om och duscha på ett bra sätt.

Även fritidsgårdsverksamheten på Frinavet, i en annan del av idrottshallen, drabbades av branden i form av rökskador. Där har Svenska kyrkan ställt upp med lokaler intill som ersättning.