Den 10 januari i år ansökte Team Carbon Sport om tillstånd för att arrangera Farleden – loppet där man både simmar och springer – under tio år framåt under samma helg i slutet av juli månad. Den 27 juli i år beslutade polismyndigheten att avslå ansökan eftersom det bedömdes att Farleden inte gick att anordna "utan fara för trafiken samt allmän ordning och säkerhet".

Polisen ställningstagande byggde bland annat på Sjöfartsverkets uppgifter om att ett evenemang som detta ska genomföras i avlyst vatten. Under Farleden korsar man just farleden vid två tillfällen, bland annat under den inledande simetappen mellan Arkösund och Arkö.

Team Carbon Sport överklagade polisens beslut till förvaltningsrätten i Linköping. Nu har förvaltningsrätten avskrivit överklagan, eftersom saken förfallit och länsstyrelsen dessutom inte kunnat avgöra vem eller vilka som är behöriga att företräda Team Carbon Sport.

Team Carbon Sport räknar dock med att kunna genomföra sitt Farleden i framtiden.

– Vi hoppas kunna köra 2018, säger Kent Olsson och uppger i överklagan att han är föreningens ordförande.

– Det finns inga materiella eller tekniska skäl till att inte göra det. Rätten har inte tittat på vem som är formell företrädare för föreningen. Beslutet är fattat på lösa grunder och efter felaktig handläggning. Det är trist att det inte blev något lopp i somras men vi vill komma tillbaka igen på sikt.