– Det vi vet är att anhörigstödet fungerar bäst inom äldreomsorgen. Där finns till exempel redan i dag en anhöriggrupp. Däremot finns ingen sådan grupp inom den sociala omsorgen, ett område där det känns mer eftersatt, säger Ann-Britt Wrenner Karlsson, ordförande i kommunens omsorgsberedning.

Beredningen, som är politiskt sammansatt, har sedan i våras uppdraget att utreda hur anhörigstödet ser ut i Finspångs kommun för att sedan färdigställa ett underlag för beslut i kommunfullmäktige.

– Under de kommande veckorna kommer vi att skicka ut enkäter till medarbetare inom både äldreomsorgen och sociala omsorgen - och till anhöriga. Vi vill även ha in medborgarperspektivet, synpunkter från dem som inte vårdar någon anhörig just nu - men där det kan finnas ett behov. De kan anmäla sitt intresse på kommunens hemsida, säger Maria Frisäter, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Finspångs kommun.

Det hela kommer att mynna ut i ett medborgarsamtal den 28 augusti. Och för att få ytterligare kött på benen ska omsorgsberedningen kontakta Mjölby kommun, Motala kommun och Norrköpings kommun för att ta reda på hur anhörigstödet fungerar där.

– Målet är att vi ska ha ett underlag klart i slutet av oktober, där vi för fram rekommendationer kring hur anhörigstödet kan förbättras, Och som sagt, vi tror att det går att utveckla det inom den sociala omsorgen, säger Ann-Britt Wrenner Karlsson.