Insändare Jag har länge hållit mig borta från diskussionerna kring Brunnsparken i Söderköping men känner nu behovet av att påminna om varför planerna ser ut som de gör. Jag vill även förklara varför jag anser att förslaget till ny detaljplan som kommunfullmäktiga ska besluta om den 7 februari är positivt för Söderköping.

För det första ska man komma ihåg beslutet om försäljning av en del av Brunnsparken som godkändes för fyra år sedan och medger två huskroppar centralt i Brunnsparken. Detta var en stark anledning till de tidigare protesterna. Den nya detaljplanen är utvecklad för att ta bort dessa byggrätter, värna parkens centrala delar och i stället bygga bostäder i den östra delen av parken. Den delen har sedan länge använts för en tennisbana och ansluter direkt till kvarteret Vimman. Största vinsten för Brunnsparken är att den skyddas från två huskroppar centralt i parken. Enligt den nuvarande detaljplanen skulle dessa kunna byggas redan i morgon.

I ett större perspektiv är det viktigt för Söderköping att staden växer genom förtätning så att den handel som fortfarande finns får ökade chanser att överleva och utvecklas. Ju mer centralt och närmare våra torg vi bygger, desto mer stad kan Söderköping bli. Självklart ska vi värna det gröna också och göra Brunnsparken till en välanvänd oas i staden, men då behöver vi inte bara parken utan också staden! Men det är viktigt att inse att levande gatumiljöer bara kan finnas om det finns tillräckligt med invånare i närheten. Eriksvik, Trädgårdsmästeriet med mera kommer att bidra till att Söderköping också i framtiden kan ha en levande stadskärna. Glöm inte det när ni skriver era debattinlägg mot ny bebyggelse.