Insändare Svar till Sophia Jarl (M)

Sophia Jarl fortsätter debatten om politikers ansvar för arbetsmiljön. Hon håller med om att politiker har ett ansvar för arbetsmiljön, men att det är kollektivt. Alltså kan inte en enskild politiker ställas till svars för vad hon eller han säger och gör i sin roll som politiker.

Jo, vi politiker har ett gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö, det är sant. Men det betyder förstås inte att en politiker kan bete sig hur som helst. Det ger inte en politiker rätt att behandla medarbetare i kommunen på ett kränkande sätt. Det betyder inte heller att anställda i politiska organisationer måste tåla mycket mer, att det inte ställs samma krav på den psykosociala miljön i politiskt styrda verksamheter.

Tänk tanken att det faktiskt skulle vara som Sophia Jarl skriver, att för just politiker finns inte samma personliga ansvar. Det skulle självklart få helt orimliga följder. Jag tror och hoppas flertalet håller med om att politiker med mycket makt har ett särskilt stort ansvar för att agera juste och respektfullt.

Sophia Jarl önskar en fortsatt debatt. Låt mig då bara påminna om vad som faktiskt är bakgrunden och orsaken till debatten: en moderat politiker har på Facebook uttryckt sig kränkande om en medarbetare i kommunen. Inget namn nämndes, men det framgick tydligt vem som avsågs. Frågan har utretts och kränkningen har konstaterats och det inträffade är utan tvekan mycket allvarligt.

Den fortsatta diskussionen borde handla om hur vi undviker att något liknande händer igen, att ingen mer ska behöva bli behandlad på samma sätt.