Insändare Sedan 1994 har det enligt läroplanen varit obligatoriskt för skolor att arbeta med hållbar utveckling. Dock har Skolverket och regeringen misslyckats med implementeringen.

Hållbar utveckling nämns i många olika kursplaner men det saknas såväl vägledning för hur lärarna ska driva arbetet som tid för samarbete över ämnesgränserna. Enligt en artikel i Dagens Nyheter nyligen har Skolverket inte kartlagt hur läroplanen efterföljts på det här området. Ingen vet om eller hur undervisningen fungerar. Det saknas helt enkelt konkreta verktyg för hur arbetet ska gå till.

Det är viktigt att inte bara undervisa om utan också för hållbar utveckling. Det handlar om att hjälpa eleverna att utveckla förmågor som att ta ställning, kritiskt granska och agera. Vi vill att eleverna ska kunna göra något här och nu. Men det är inte enkelt för skolorna att lösa dessa frågor på egen hand.

Om alla på skolan är involverade i hållbarhetsarbetet blir det enklare att skapa förändring. Eleverna bör därför vara med och påverka och hitta lösningar i sin närmiljö för att utveckla handlingskompetens. Lärarna behöver få konkreta verktyg som ger struktur i hållbarhetsarbetet och skapar förutsättningar för att arbeta tillsammans över ämnesgränserna.

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga.

Vi kan hjälpa skolorna i Östergötland att göra eleverna både handlingskompetenta och mer engagerade i hållbarhetsfrågor. Och inte minst leva upp till läroplanen. Det är dags att ingjuta positiv framtidstro.