Insändare Det är en stor brist på lärare och ännu större brist kommer det bli. Det påverkar våra barn och hela svenska samhället. Läraryrket lyfts fram som ett hemskt yrke i media. Vi lärare har stor arbetsbelastning, får stå ut med olydiga elever som inte lyssnar på lärarna och vi blir kallade för otrevliga skällsord. Om man tror att det är så läraryrket är, vem vill bli lärare då?

Precis som alla yrken, finns det negativa saker. Visst har vi mycket att göra, det finns en del elever som säger emot lärare och ibland hamnar lärare i konflikter med elever som gör att läraren blir kallad för otrevliga skällsord. Men det är bara ena sidan av myntet.

En lärare jobbar mycket. Inte sällan krävs det arbete på både kvällar, helger och skollov. Du vill göra roliga uppgifter, hitta på roliga arbetssätt och inspirera eleverna. Sådant kräver tid! Men är också bland det bästa med läraryrket. Du får möjlighet att vara kreativ och använda din fantasi. Som kompensation för det hårda arbetet har lärare åtta veckors ledighet under sommaren.

Elever säger ibland emot lärare. Det beror på att skolan idag vilar på demokratisk värdegrund vilket innebär att lärarna inte längre har samma makt över eleverna. Elever och lärare ska ha en jämnsidig respekt mot varandra. Elever har rätt att säga emot, ha en egen åsikt och att stå upp för sig själva.

En elev som kallar en lärare för otrevliga skällsord, gör det i en konflikt. Konflikthantering kräver att läraren kan läsa av situationen och många gånger är det bästa i en konflikt, som eskalerar, att läraren backar.

Det finns förklaringar till de negativa sakerna som sprids kring läraryrket och framförallt finns det mycket positivt med att jobba som lärare. Nu är det dags att sprida det positiva! För vi behöver lärare till våra skolor, för barnens och framtidens skull.