Det var 200 av de största östgötska bolagen som tillfrågades att svara på en enkät med ett tiotal frågor. Av dem valde 36 procent av vd:arna att delta, det vill säga 70 stycken och de företrädesvis från de mindre bolagen av de största. Mest representerade i undersökningen är tillverkning-, fastighets-, och byggbranschen.

I undersökta styrelser är sammantaget åtta av tio män. 46 procent av dessa företag har enbart män i sina styrelser. 74 procent av bolagen säger sig inte arbeta aktivt för att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter.

– Flera studier visar att jämställda styrelser, ledningsgrupper och företag över huvud taget presterar bättre, säger Anna Axelsson som är verksamhetschef på Östsvenska handelskammaren och projektledare för 100-listan.

Artikelbild

| "Flera studier visar att jämställda styrelser, ledningsgrupper och företag presterar bättre", säger Anna Axelsson som är projektledare för 100-listan.

På tisdagskvällen hade 100-listan detta rapportsläpp på Östsvenska handelskammaren. Att det 2017 är en lägre procentsats kvinnor i styrelserna än vad det varit tidigare år möttes inte av jubel.

– Det är ett nedslående resultat så till vida att vi att inte sett någon förbättring när det gäller antalet kvinnor i styrelser i Östergötland. Vi ser också att det fortsatt är så att man inte jobbar särskilt aktivt varken med jämställdhet eller jämfördelning i styrelserummen, säger Anna Axelsson.

I undersökningen svarade företagen bland annat på vilka kompetenser de saknar och var de söker kompetens.

– Glädjande är att de östgötska företagen som säger sig sakna kompetens saknar det inom marknadsföring, tillväxt och personal/HR. Just de kompetensområdena är relativt vanliga att kvinnor besitter och vi har många sådana kvinnor på listan. Det är roligt att vi ser en efterfrågan och ett utbud, säger Anna Axelsson.

Artikelbild

| Nätverka. Kvinnor och ett litet antal män deltog på rapportsläppet om bolagsstyrelsers antal kvinnor.

Pia Carlsson från Campushallen har varit med på 100-listan i ungefär ett och ett halvt år.

– Det 100-listan jobbar med är att synliggöra den här kvinnliga kompetensen. Listan kan vara en hjälp i rekrytering i valberedningar eller åt de som utser styrelser, säger hon.

Artikelbild

| Östsvenska Handelskammaren. 100-listan har undersökt bolagsstyrelser tre år i rad.

Under sitt yrkesliv har Pia Carlsson haft flera chef- och ledarskapsuppdrag samt suttit i flera styrelser.

– Sedan det här initiativet kom har jag också fått ett arvoderat uppdrag i en styrelse i ett aktiebolag och jag tror att 100-listan har bidragit till att jag fått det.

Artikelbild

| På tisdagskvällen hade 100-listan sitt rapportsläpp på Östsvenska Handelskammaren och bjöd på middag.

I sin styrelse har 47 procent av de undersökta östgötska bolagsstyrelserna externa styrelseledamöter.