– I april eller maj gjordes ett tillsynsbesök och då upptäcktes stora kvalitetsbrister, säger kommunalrådet Olle Johansson (S) som är ordförande i utbildningsnämnden.

Norrköpings kommun utfärdade ett föreläggande och krävde svar på hur bristerna skulle åtgärdas.

– Vi ville ha svaren i augusti, men de har valt att sätta ekonomiska föreningen i konkurs, konstaterar han och säger att det ordnat sig med barnomsorg för barnen.

Artikelbild

| Pengarna slut. Kottens förskola i Svärtinge har gått i konkurs på grund av ekonomiska problem. Pengarna har helt enkelt tagit slut i den ekonomiska föreningen.

– De har fått andra förskoleplatser.

Problemen på Kotten, som drevs som personalkooperativ i en ekonomisk förening, är dock ingen nyhet för Norrköpings kommun. Redan för tre år sedan framkom brister vid ett tillsynsbesök, men då fastnade ärendet på tjänstemannanivå och nådde inte politikerna i utbildningsnämnden. Klagomålen mot verksamheten har fortsatt, och i våras gjordes en ny tillsyn som visade att nyanställda saknade utdrag ut belastningsregistret, medarbetar- och lönesamtal förekom inte, tre anställda saknade löneavtal och Kotten hade skulder hos Kronofogden. Dessutom har barn lämnats ensamma på undervåningen. Kommunen gjorde en utredning om bristerna, men den hemligstämplades och blev offentlig först efter beslut i Kammarrätten.

Missförhållandena uppdagades på allvar när Kotten i mars fick ny en förskolechef. Men denne sade upp sig redan i maj – och det blev början till slutet för Kotten. Ännu mer kaos utbröt: Beskyllningar om ekonomisk brottslighet gjorde att gamla styrelsen hoppade av, ledamöter polisanmäldes misstänkta för förskingring, personal sjukskrev sig och förskolan stängdes därför under en vecka. En ny styrelse, med tre ledamöter bosatta i Halland, tillsattes. När flera föräldrar tog sina barn ur förskolan, på grund av röran, upphörde intäkterna – och styrelsen lät Kotten gå i konkurs med hänsvisning till att pengarna var slut. Den 6 september tog Norrköpings tingsrätt beslut om konkurs och förordnade en konkursförvaltare.

– Bolaget Torewa har hyrt ut lokalerna, men de har fått hyran betald, säger Marcus Hallsten, konkurshandläggare vid Advokatfirman Glimstedt.

Artikelbild

| I konkurs. Kottens förskola i Svärtinge har gått i konkurs.

Han upger att man ännu inte hunnit kartlägga skulderna i konkursboet. Den 17 oktober hålls ett edgångssammanträde där föreningens ansvariga ska avlägga ed på att bouppteckningen är riktig. NT har sökt Kottens ordförande Marie Runnman för en kommentar.