Det rör sig om ett utsläpp av diesel som gör att det är halt på vägbanan på E22.

Utsläppet har skett i södergående riktning och påverkar vägbanan hela vägen från Tallbacken till Söderköping.

I Söderköping står en lastbil som troligen har orsakat utsläppet.