Tanken är att skapa förutsättningar för alla att leva i bra bostäder. Det grundar sig i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft år 2000.

Det som skiljer från tidigare riktlinjer är att man tydliggör vilka verktyg och strategier kommunen ska använda för att uppnå en god bostadsförsörjning, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunens förhoppning är att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och påverka bostadsmarknaden. Förslag har tagits fram av stadsbyggnadskontoret, vård- och omsorgskontoret, socialkontoret, kommunstyrelsens kontor, bygg- och miljökontoret och Hyresbostäder i Norrköping AB.

– Norrköping är en engagerad stad. Kommuninvånarna vill vara med i stadens utveckling och för oss som arbetar med stadsutveckling är det både roligt men också viktigt att få ta del av invånarnas synpunkter. Vi ser att Norrköping växer och vi behöver strategier för att kunna möta befolkningstillväxten, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) i ett pressmeddelande.

Några av verktygen och strategierna som redovisas i förslaget är allmännyttan, verktyg för särskilda grupper, ekonomiskt tillgängligt boende, tilldelning av kommunal mark och bostadsförmedling.

– Det är en verktygslåda för kommunen att skapa förutsättningarna men vi ska komma ihåg att det är marknaden som faktiskt bygger, säger Lars Bergman, markstrateg, stadsbyggnadskontoret i pressmeddelandet.