Vid kommunens tillsyn har det bland annat visat sig att några anställda saknat anställningsavtal, det har inte gjorts utdrag ur belastningsregistret för nyanställda och ekonomiska föreningen har haft skulder hos Kronofogden. I våras tillträdde en föreståndare som bara arbetade där två månader. Hon upptäckte vad hon ansåg vara oegentligheter kring ekonomin, vilket ledde till polisanmällan om misstänkt förskingring. Därefter har föräldrar tagit sina barn ur skolan. Marie Runnman, ordförande i ekonomiska föreningen, begärde Kotten i konkurs:

– I maj, när föräldrar krävde en förändring och ville veta vad som hänt i föreningen, fick vi frågan om vi ville driva föreningen mot ett positivt resultat, säger hon om den nya styrelsen.

– Föräldrar valde att ta det säkra före det osäkra, och tog barnen från skolan. Uppsägningstiden är två månader, berättar hon. Föreningen gick därmed miste om inkomster.

Artikelbild

| Pengarna slut. Kottens förskola i Svärtinge har gått i konkurs på grund av ekonomiska problem. Pengarna har helt enkelt tagit slut i den ekonomiska föreningen.

– Vi ser ingen möjlighet att vända det här skeppet. Personalen bestod av en del från den gamla styrelsen och det finns ingen tillit till dem, eller engagemang om att vända skutan. Det har varit vi i styrelsen som ska ordna det, hävdar Marie Runnman som först tillträdde i styrelsen i juli 2015 och lämnade den i november samma år. I nya styrelsen tillträdde även två andra ledamöter den 26 april och 24 juli i år, och de har – tillsammans med Marie Runnman, som var ordförande – begärt förskolan i konkurs.