I landet har antalet antagna ökat med 0,5 procent. I Linköping är ökningen en procent. Linköpings universitet är en av 20 universitet och högskolor som ökar antagningen i höst trots det minskade söktrycket.

– Att antagningen ökar kan bero på intresset för att plugga vidare och arbetsmarknaden till exempel, säger Ulf Nilsson, dekanus på Liu:s tekniska fakultet.

Det ökade intresset för att studera syns inte i antalet sökande generellt, som har minskat med två procent i landet. Men vissa utbildningar har fler sökande i år. En av dessa är programmet Civilingenjör i Mjukvaruteknik, där antalet antagna har fördubblats.

– Vi hade plats för fler och valde att lägga platserna på mjukvaruteknik, industrin skriker efter kompetens, säger Ulf Nilsson.

Då fler söker den utbildningen tror inte Ulf Nilsson att antagningspoängen påverkas. Men poängen kan påverkas vid andra utbildningar, där fler är antagna men färre söker.

– Det har säkert blivit lägre krav på vissa utbildningar och högre på andra, säger Ulf Nilsson.

En utbildning som har påverkats är läkarprogrammet, där kraven för antagning minskat i år. Mest har kraven sänkts för urvalsgruppen med gymnasiebetyg utan komplettering, alltså de som inte läst in någonting på komvux, vid Umeå universitet. Där var kravet 2016 22,50 och 2017 är kravet 21,57. Även i Linköping har kraven för läkarutbildningen sänkts. 2016 behövde de med gymnasiebetyg utan komplettering antagningspoängen 22,10 och 2017 behövdes 21,67. Detta gäller även poäng från högskoleprovet där det 2016 krävdes 1,75 och 2017 1,7.

Det är inte alla utbildningar som ökar antalet antagna. Exempelvis har Utbildningsvetenskap på Linköpings universitet minskat sin antagning, just på grund av ett lägre antal sökande. Men de tekniska utbildningarna har ett högt söktryck.

– Det har att göra med arbetsmarknaden, det finns goda möjligheter till jobb. Alla pratar om digitaliseringen, säger Ulf Nilsson.

Utbildningarna vid den tekniska fakulteten på Liu går även emot trenden när det kommer till könsfördelning. I riket var 62 procent av de antagna till en högskoleutbildning kvinnor, och 38 procent män.

– Vid tekniska fakulteten har vi en majoritet killar. Jag ser helst en jämn balans, utbildningen ska spegla samhället i stort.

Enligt Ulf Nilsson behöver inte antalet sökande vara talande för hur många som kommer att studera.

– Många söker för att se om de kan komma in, det finns alltid några som tackar nej, säger han.

De som blivit antagna i veckan har fram till den 28 juli på sig att tacka ja eller nej. Efter det får reserverna sina besked den tredje augusti, sen är det klart hur många som verkligen börjar studera och vart.