Ledarkrönika Överstelöjtnant Ulf Heineman har hittat tillbaka till Östergötland. Det var här allting började, när han gjorde värnplikten på salig insomnade Linköpings garnison I 4 – Livgrenadjär­regementet – 1977. Heineman blev officer, något han ursprungligen inte hade funderat på. Han prövade senare också en civil karriär, saknade försvaret och sökte sig tillbaka. Nu är han ganska ny chef för Hemvärnet i Östergötland, som passande nog går under namnet Livgrenadjärgruppen.

Ulf Heineman är tillbaka där han började och jag fick chansen att intervjua på honom på arbetsplatsen, Malmen utanför Linköping. Passande nog samtidigt som Aurora 17 – den största militärövningen sedan mitten av 1990-talet – börjat rulla igång.

Vilken uppgift har Hemvärnet i Aurora 17?

Hemvärnet ska bevaka och skydda objekt, samt ytöverka landskapet. Men Hemvärnet kommer också att öva skydd av transporter. Det är viktigt att Hemvärnet får samöva med andra förband.

Kommer många hemvärnssoldater från just ­Östergötland att delta?

Ja, Livgrenadjärgruppens båda bataljoner medverkar. Totalt kommer över 700 soldater att delta under fyra till åtta dagar.

Finns det några orosmoment? Det har ryktats att ”främmande makt” kan försöka störa övningen?

Vi har inte gjort några iakttagelser, men är mentalt förberedda och kommer att märka om ”någon” försöker iaktta oss.

Fast det jag framför allt vill undvika är att det uppstår långa perioder av overksamhet under övningen. Vi ska inte öva i att vänta!

Tillströmningen av nya rekryter är god, enligt Heineman. Fast det finns alltid luckor att fylla. Till exempel behövs det fler sjukvårdare och hundförare.

Samtidigt ökar arbetsuppgifterna. Hemvärnet har ­nyligen börjat sätta upp granatkastarplutoner och Heineman hoppas att det så småningom också ska gå att göra värnplikten med direktplacering i Hemvärnet som mål.

Totalt finns det cirka 1  250 hemvärnssoldater i Östergötland – en bataljon i vardera Linköping och Norrköping. ”Fast jag skulle gärna se att vi kunde sätta upp en tredje bataljon också!” avslutar Ulf Heineman.