Insändare Svar till Sophia Jarl i NT 8/9

I en insändare den 8 september angriper moderatledaren Sophia Jarl, medarbetaren tillika personaldirektören, Per-Olov Strandberg och anklagar honom för att ge oss politiker en felaktig bild om hur personal- och arbetssituationen i Norrköpings kommun ser ut idag. Detta är direkt felaktiga och väldigt olämpliga anklagelser från en ledande politiker mot en medarbetare som försöker göra sitt bästa och svara på politikers och andra medarbetares frågor varje dag. En ursäkt vore på sin plats.

Vi har som politiker ett stort ansvar att motverka personangrepp i samhällsdebatten samt skilja på sak och person i den politiska debatten. För oss andra politiker i personalutskottet är det också anmärkningsvärt att Sophia Jarl har en så bestämd uppfattning om personalutskottets sammanträden då hon som ledamot i utskottet inte deltagit fullt ut i mer än ungefär hälften av mandatperiodens sammanträden.

Vi ser många utmaningar som Norrköpings kommun står inför och som kräver flera olika lösningar. För att underlätta medarbetarnas vardag och stärka kvaliteten inom vård och omsorg så har vi under mandatperioden ökat antalet anställda och kraftigt utökat antalet boendeplatser för äldre. Centralt för oss i kvartetten under denna mandatperiod har varit att skapa förutsättningar för mer delaktighet och inflytande för alla på arbetsplatserna och få mer närvarande chefer i medarbetarnas arbetsdag.

Välkommen Sophia Jarl till Personalutskottets möten och kom med konkreta förslag hur vi kan lösa utmaningarna i personalpolitiken och nå det övergripande målet att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare!