Debatt Den 17 september är det kyrkoval. Det är stor chans att du som läser detta är medlem i Svenska kyrkan. 61 procent av befolkningen är det nämligen. Vi är många som tycker att det är viktigt att vara med och bära denna urgamla del av vårt samhälle. Kyrkans budskap berör alla livets grundrelationer: relationen till Gud, till medmänniskan och hela skapelsen, och din relation till dig själv. Individ och samhälle, det världsvida perspektivet och det perspektiv som sträcker sig utöver tidens gränser. Det är inte svårt att inse att kyrkans roll är viktig.

Det är medlemmarna som gör kyrkans verksamhet möjlig. Men ingen ber dig att visa upp ditt medlemskap. Inte när du besöker julkonserten i den gamla kyrkan; inte när ditt barn kommer till barngruppen; inte när din gamla mamma får besök på ålderdomshemmet; inte när din tonåring har råkat illa ut på andra sidan jordklotet och vänder sig till någon av Svenska kyrkans många utlandskyrkor. Och när tusentals människor varje år kontaktar jourhavande präst, är det ingen som frågar efter deras medlemskap.

Som medlem i Svenska kyrkan gör man många, många saker möjliga. Med din röst i kyrkovalet är du med att ange inriktningen för hur Svenska kyrkan ska sköta sin verksamhet under de kommande fyra åren.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det betyder att vi är som en blomsteräng. Den kristna tron är myllan vi har våra rötter i, men vi bejakar att människor får vara med utifrån sina egna perspektiv. Någon har svårt att tro, men tycker att diakonin är viktig. Någon har upptäckt trons svindlande djup. Någon är en glad tvivlare. Vilken rikedom det är med vår olikhet. Vi identifierar denna generositet som en del av Jesu budskap och vill gärna leva den själva. Du är både en del av en lokal gemenskap och ett sammanhang som sträcker sig över hela världen – och genom en stor del av vår historia.

Sitt uppdrag tolkar kyrkan i ljuset av Jesus. Från honom hämtar vi budskapet om förlåtelse och uppståndelse. Utifrån detta har kyrkan hjälpt generationer av människor att utforska hjärtats djup, med allt av sorg och glädje skuld och hopp vi bär på.

Jesus leder oss också till att uppmärksamma vår medmänniska. Han fäster vår blick på den dolda nöden och hjälper oss att inte stänga ögonen för den öppna nöden, vare sig det är människor i närmiljön eller människor som är på flykt. Jesus var själv ett flyktingbarn, som vi läser i julens texter. Detta är en enkel sammanfattning av det vi kallar vår ”bekännelse”, det som sätter centrum för vad det är att vara kyrka.

Välkommen att rösta på söndag. Det är ett enkelt sätt att visa att du vill vara med och peka på riktningen framåt, för kyrkan är inte bara en del av vår historia utan också vår framtid. En engagerad kyrka som är till för alla som välkomnar både sökare, troende och tvivlare.